Stresspilot Manager

Experten systeem voor een moderne manier van stress management.

  1. biologische stress parameter meten
  2. stress type bepalen
  3. oorzaken vinden
  4. gevolgen beoordelen
  5. stress regulatie doelgericht trainen
Stresspilot-manager-groen
Stress Pilot Tablet

Het concept

De stress pilot manager ondersteunt de professionele gezondheidsaanbieder bij het meten/opslaan en analyseren van bio-psyché-sociale stress parameters. Het product, bestaande uit hard- en software, werd speciaal voor de organisatie en uitvoering van groepsonderzoeken.

Naast een individuele evaluatie en aanbeveling, produceert de stress pilot manager ook een representatieve collectieve evaluatie welke men bijvoorbeeld bij gezondheidsonderzoeken zou kunnen gebruiken.

De hardware van de stress pilot meet de heart rate variability (HRV). De meetmethode is wetenschappelijk onderbouwt. Tevens is het systeem eenvoudig in gebruik, betrouwbaar, en neemt slechts 1 minuut tijd in beslag.

Geanalyseerd en beoordeeld worden daarbij de HRV-parameters, die informatie over de stress regulatie weerstand van het autonome zenuwsysteem (ANS) mogelijk maken.

Regulatie van de stress reactie- meten en trainen

Eenvoudig weergegeven, regelt ons autonome zenuwsysteem (ANS) de stressreactie. Daarbij is de sympathicus verantwoordelijk voor de alarmering, activering en prestatieverbetering van ons organisme. Als tegenpool daarbij functioneert de parasympaticus, die zorgt voor herstel, rust als ook de regeling van lichaamseigen reserves.

De voor de gezondheid en welzijn cruciale balans tussen sympathicus (spanning) en parasympaticus (ontspanning) weerspiegelt zich in de heart rate variability (HRV). De HRV-meting door de stress pilot geeft dus informatie of- en in welke mate ons lichaam in staat is, ons hartritme aan de gestelde eisen, aan te passen. Hoe gevarieerder de HRV is, des te beter kan ons organisme omgaan met de gevolgen van stress.

Stress regulatie training met biofeedback

Bij de stress regulatie training met de stress pilot heeft het ademhalingsritme een positieve invloed op de HRV, welke doorlopend wordt gemeten en op het beeldscherm te zien is. Des te gevarieerder de HRV is, des te gelijkmatiger, c.q. balanceert het op het beeldscherm weergegeven object. Dit object symboliseert de HRV van degene die traint. Met deze, ook als biofeedback aangegeven training, lukt het om in relatief korte tijd te leren, lichaamsbewegingen en ademhaling, bewuster waar te nemen en daarmee de HRV-positief de beïnvloeden.

Bent u enthousiast geworden?

StressPilot - manager