Wetenschappelijke achtergrond

Experten systeem voor een moderne manier van stress management.

De Stress Pilot software gebruikt- en vergelijkt bij enkele gemeten parameters, de gemeten c.q. berekende waarden, met de resultaten van vergelijkbare leeftijd- en geslachtsgroepen. Dit is o.a. gebaseerd op een wetenschappelijke studie van Malessa et.al uit het jaar 2001. Doordat het product door de jaren heen wijd verspreid werd ingezet, verkreeg het zijn markt positie. Mede hierdoor werden er nog vele studies met de Stress Pilot doorgevoerd. Bepalend hierin zijn de studies van Loellgen et.al (2009-2010) als ook van Raaf et.al. (2010).

In de studie die door Lutz I (2014) werd doorgevoerd, werd onderzocht hoe een HRV-biofeedbacktraining, bij reeds beproefde behandel- en interventieconcepten ter voorkoming en behandeling van stress c.q. stressmanagement, een aanzienlijke effectiviteits- en efficiëntie stijging kan veroorzaken.
In dit wetenschappelijke proefschrift werd de focus van het onderzoek evenredig verdeeld over (individueel) gedrag en gedrag beïnvloed door omgeving (werk, familie).

Stress Pilot Tablet

Schröder

Schröder ontwikkelde in zijn proefschrift van 2016 een trainings-begeleidingsmodel voor een HRV-biofeedbacktraining. De daaruit verkregen bevindingen worden gebruikt in het Stress Pilot beoordelingssysteem voor trainingsadvies- als ook in de beoordeling van de trainingsresultaten. Verder resulteerde dit wetenschappelijke werk tot de algoritmen, waarmee optioneel door de Stress Pilot een automatische aanpassing ingesteld kan worden met betrekking tot intensiteit en omvang van de HRV-biofeedbacktraining.

Bent u enthousiast geworden?